Eindexamen doen…. Brrrr

Het is weer mei, de maand dat veel scholieren hun nagels stukbijten en op hun stoel gaan schuiven. Immers is het de hoogste tijd voor eindexamens! De eindexamens zijn de afsluiting van je middelbareschooltijd, het is of het moment om al je opgedane kennis bijeen te rapen en jezelf te bewijzen of je valt hopeloos door de mand. Eigenlijk is het een hele binaire aangelegenheid. Dit zorgt dan ook voor de nodige spanning onder middelbare scholieren. Een lichte spanning is gezond en maakt je alerter wat bij het maken van een examen absoluut geen kwaad kan. Er zijn echter ook mensen die heel vatbaar zijn voor stress en spanning en zodoende faalangst ontwikkelen. Gelukkig is er een scala aan faalangstcursussen beschikbaar voor hen die het echt niet meer houden.

books-927394_1280Een ieder ervaart deze periode anders, het is een heel relatief verhaal eigenlijk. Voor de één is het de zoveelste toets op een rij waar hij / zij zonder al te veel na te denken aan begint, voor de ander is het een blok beton om niet doorheen te komen. Hoe dan ook, gedurende de meimaand zitten duizenden scholieren tezamen deze toch zeer bepalende toetsen te maken in de hoop dat het allemaal goed komt.

Wat mij echter wel verbaast is dat na jarenlang oefenen, het maken van tientallen proef / oude examens er geen enkele aandacht wordt besteed aan het simuleren van de atmosfeer tijdens zo’n examen. Hiermee bedoel ik vooral de ervaring van het maken van een examen in een gymzaal. Dit is een factor die uitermate eenvoudig tot gewenning kan worden gebracht, echter wordt ervoor gekozen dit niet te doen of is men zich er niet van bewust. Als je als scholier 4, 5 of 6 jaar lang hebt geoefend met het maken van toetsen in een klaslokaal is het misschien een verwarrende en spanningsverhogende ervaring om dit zonder oefening in een gymzaal te moeten doen.

Maargoed, hier komt weer een heel ander probleem bij kijken waar de onderwijsinstellingen allemaal mee te maken hebben; het feit dat een ieder die geslaagd is al lang blij is niets meer met de instelling te maken te hoeven hebben en de gedachte achteraf dan ook maar enige vorm van feedback te geven is een rariteit.

Er zijn platformen als LAKS, waar leerlingen terecht kunnen met klachten over het examen zelf of externe factoren. Echter zien we al jaren een stijgende lijn in het aantal klachten terwijl er toch echt niet significant meer leerlingen eindexamen doen. Zo ook dit jaar al voor het examen Nederlands vwo, het eerste examen, waar nu al een record mee is gezet. Waar duidt dit op? Klachten zonder gerechtvaardigde reden. De reden van het uiten van een klacht is dan ook moeilijk te verifiëren en leerlingen, zeker op het vwo, zijn zich ervan bewust dat hoe meer ze gezamenlijk zeuren des te gunstiger de n-termen uitpakken.

Nu geeft ik leerlingen nergens de schuld van. Immers gaat een ieder tijdens deze periode voor eigenbelang, slagen is het hoofddoel en de rest mag het bekijken. Toch ligt er een verantwoordelijkheid bij de onderwijsinstellingen en de examencomissie om op een niet bevooroordeelde wijze een vorm van feedback te ontvangen over de gang van zaken tijdens examens.

WordPress, het glas ijswater in de woestijn

Waar informatie vroeger vrijwel altijd fysiek werd gepresenteerd heeft tegenwoordig de ‘website’ deze taak overgenomen. Een website is hét ideale middel om informatie als contactgegevens, openingstijden en diensten altijd weer te kunnen geven. Een website heeft geen sluitingstijd en hoeft niet eens veel te kosten. Het bouwen van een website is echter niet aan iedereen weggelegd. Zeker in de eerste jaren van het internet was het een echte kunst en was goed begrip van verscheidene programmeertalen een vereiste. Ook waren de eerste webmasters vaak degene die de content op de websites bijhielden wat een tijdrovende en vaak dure klus was. Daar is echter met de komst van zogenaamde Content Management Systemen (CMS) verandering in gekomen. Deze online software maakt het voor de eigenaar van de website mogelijk zelf de content bij te houden. Daarnaast is het met sommige CM-systemen mogelijk zelf hele websites te bouwen. Vaak is het handig enige kennis te hebben op het gebied van bijvoorbeeld HTML, toch is dit meestal geen vereiste.

wordpress-een-glas-ijswater-in-de-woestijnEr zijn veel verschillende CM-systemen op de markt, echter zijn er een aantal zeer grote spelers die veruit het meest significante deel van de websites voorzien. Denk hierbij aan namen als WordPress, Drupal en Joomla. Noemenswaardig is dat al deze systemen kosteloos te gebruiken zijn. Veel webdesign bureaus maken hier dan ook dankbaar gebruik van door te fungeren als tussenpersoon.

WordPress

Zelf gebruik ik al jaren WordPress, welk vanwege de open structuur heel toegankelijk is voor beginners. WordPress is ooit gestart als CMS voor blogs. Dit houdt in dat de basisfunctionaliteiten bestaan uit het kunnen plaatsen van berichten en het aanmaken van pagina’s met een vergelijkbare interface. WordPress is in de loop der jaren echter zo in populariteit toegenomen dat het CMS een hele andere richting op is gegroeid. Daarnaast is er om de software een community ontstaan van ijverige en gemotiveerde software engineers van alle gradaties die hun steentje bijdragen aan de open source software.

WordPress is eenvoudig te installeren met behulp van een FTP programma en een MySQL-database die je aan kunt maken in het controle paneel van je hostingpakket. Sommige hostingproviders bieden je ook de mogelijkheid om WordPress direct vanuit het controle paneel te installeren. Dit bespaart een hoop tijd dus houd hier rekening mee bij het kiezen van een provider indien je dat nog niet hebt gedaan. Je kunt ervoor kiezen het CMS te installeren op je root domain (domein.nl), maar ook op de www. versie, een subdomein (voorbeeld.domein.nl) of in een folder (domein.nl/voorbeeld). Afhankelijk van het doel van de installatie maak je hierin een keuze.

wordpress-589121_640WordPress maakt het mogelijk de look en feel van je website eenvoudig aan te passen met behulp van zogenaamde ‘Thema’s’. Een thema staat vrijwel geheel los van de content van je website (dus je berichten, pagina’s en media). Het is in veel gevallen ook mogelijk van thema te veranderen zonder dat dit ten koste gaat van je content. Er zijn online veel gratis thema’s te vinden, er zijn echter ook bedrijven die tegen betaling meer geavanceerde thema’s aanbieden. Één van de grootste premium thema marktplaatsen is ThemeForest van Envato. Vaak bieden premium thema’s veel meer functionaliteiten dan alleen een blog functie.

Let bij het uitkiezen van een thema niet alleen op het uiterlijk ervan. Gebruiksvriendelijkheid van een thema is ook van belang, zeker als je van plan bent de website voor een langere periode te gaan gebruiken. Kijk naar reviews en screenshots van het WordPress dashboard en stel eventuele vragen alvorens je het thema aanschaft. Als je geen ervaring hebt met HTML en Shortcodes (codes binnen WordPress om bepaalde scripts te laden) is het gebruik van een ‘Content Builder’ aan te raden. Mijn persoonlijke favoriet is Visual Composer.

 

Emmauscollege Rotterdam – iPads in het onderwijs? Liever niet!

Emmauscollege Rotterdam AulaAlgemeen

Het Emmauscollege Rotterdam is een katholieke school voor HAVO, Atheneum en Gymnasium. De school heeft ongeveer 1800 leerlingen en bevindt zich in de Alexanderpolder.

Ik heb zelf zes jaar doorgebracht (Atheneum) op het Emmauscollege en weet nog goed wat mij ertoe heeft bewogen voor deze school te kiezen. Op de open dag werd ik gastvrij ontvangen door o.a. de afdeling conrector, het gebouw was strak ingericht en schoon en tot slot waren de mensen vriendelijk. Over het algemeen zou ik het Emmauscollege omschrijven als een goed georganiseerde school, af en toe echter iets te goed.

Aan door school georganiseerde activiteiten ontbrak het nooit. Afhankelijk van je niveau en profiel wordt er een scala aan activiteiten aangeboden. Om enkele voorbeelden te noemen; uitwisselingsprogramma’s door heel Europa, debatteerwedstrijden, muziek&toneel avonden, schoolfeesten en sportdagen. Vaak worden ook de leerlingen betrokken bij de organisatie van het voorgenoemde. Zo is er een eigen feestcomissie, debatteergroep en begeleiden zogenaamde B-Plusser onderbouwleerlingen.

De iPad

Om terug te komen op het af en toe echter iets te goed organiseren… Als leerling word je continu in de gaten gehouden. Zelf ben ik nog van de lichting die gebruik heeft mogen maken van pen en papier. Maar daar is de afgelopen jaren snel verandering in gekomen. Zo beschikken nu een groot deel van de leerlingen over een laptop of iPad welke voor schooldoeleinden dient te worden gebruikt. Wat verstaat men hieronder? Onder anderen het maken van opdrachten, deze inleveren en het leren voor toetsen.

Nu ben ik zelf een groot voorstander van technologische ontwikkeling. De toepassing van zogenaamde ‘SMART Boards‘ in werkelijk ieder lokaal is een zegen. Ook het gebruik an elektronische sloten voor de kluisjes en elektronische betalingen via de schoolpas is een groot goed. Echter moet hierbij altijd een controle- en privacy afweging worden gemaakt. In hoeverre staat het de leerling vrij zelf invulling te geven aan zijn leerproces? En in hoeverre is het gerechtvaardigd bij te houden wat een leerling doet en laat?

Een iPad lijkt onschuldig, handig, leuk en hip. Ja, ik heb er wel naar verlangd, bijna jaloers was ik. Maar al snel bleken er grote consequenties te zitten aan het gebruik van de iPad voor school. Zo maakt de iPad het leerproces van de leerling ‘inzichtelijk’ voor docenten. Het woord ‘inzichtelijk’, laten we het daar eens over hebben.

In mijn tijd kreeg je een opdracht en diende je deze voor een bepaalde tijd te hebben ingeleverd. In de meeste gevallen online via bijvoorbeeld it’s Learning (ELO de elektronische leeromgeving van het Emmauscollege). Zodoende kon er enige vorm van plagiaatcontrole worden uitgevoerd wat iedereen ten goede komt. Het systeem berustte dus op het vertrouwen dat leerlingen zelf het proces van de totstandkoming van het eindproduct doorliepen, in een eigen tempo, met eigen fouten. Met het ‘inzichtelijk’ maken van het leerproces is daar echter sterk verandering in gekomen.

De iPad toont de docent precies hoe wanneer en hoe lang leerlingen over (deel)opdrachten doen. Daarnaast is het ook mogelijk de leerling in zijn of haar proces te beperken door pas de mogelijkheid te bieden door te gaan met vervolgopdrachten indien de vorige met een x% juiste antwoorden is afgerond. Nu klinkt dit allemaal heel gunstig, fijn, warm en betrokken. Maar in werkelijkheid wordt hiermee de vrijheid van de leerling om zelf invulling te geven aan zijn of haar leerproces ontnomen.

Laat leerlingen lekker kliederen met pen en papier, af en toe tot 3 uur ’s avonds. Dat is nodig. Zodoende leert iemand wat het inhoudt om zelf, echt zelf initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. In de ‘echte’ wereld gaat het niet om het juiste antwoord op een deelvraag, meestal is slechts het eindproduct van belang. Hierop wordt beoordeeld, daar wordt naar gekeken. De totstandkoming, daar zou men vrij in moeten zijn. Dit komt creativiteit en sociale interactie ten goede. Het vormt zelfs banden tussen leerlingen. ‘Samen op weg‘ toch?

En ja, uiteraard zijn er leerlingen die, zonder periodieke controle, simpelweg niet tot het gewenste eindresultaat komen. En ja, dat heeft een negatieve invloed op resultaten & slagingspercentages. Maar los van de statistieken dient men zich af te vragen of leerlingen nog wel de ervaring opdoen die zij in de wereld buiten school goed kunnen gebruiken. Daarnaast telt een jaar op het Emmaus 4 toetsweken en krijgen leerlingen tussen deze toetsweken te maken met talloze schriftelijke overhoringen en andere vormen van controle. Zonder iPad ontbreekt het naar mijn idee helemaal niet aan periodieke controle…

Genade

Het Emmauscollege is echter geen slechte school. Laat ik mij daar eens over uitspreken. Als het om de leerling centraal stellen gaat, zijn ze absoluut de beste. Nooit heb ik het idee gehad dat ik door het grote aantal leerlingen in de grote massa ben opgegaan. Contact met zowel docenten als andere medewerkers voelde altijd heel persoonlijk. Ook wordt (verbaal)geweld op school niet getolereerd en worden regels, vaak ook ten gunste van de leerling zelf, nageleefd. Afspraak = Afspraak. Op zoek naar een vooral strikte, nette, maar toch ook persoonlijke en simpelweg leuke school? Zoek dan niet verder.

De iPad is een modestroming waar het bestuur voor gevallen is. Het is ook heel aanlokkelijk en de marketing pitch zal ongetwijfeld feilloos zijn geweest.

 

LED verlichting, de revolutie van het licht!

Gedurende de afgelopen jaren heeft een revolutie plaatsgevonden in de verlichtingsindustrie. De voordelen van het gebruik van LED verlichting bleken zo groot dat deze ene technologie op zichzelf een aparte branche aan bedrijven en vooral webshops tot stand heeft doen komen. De één schreeuwt nog harder dan de ander; bespaar 50%! bespaar 80! Het kan bijna niet op.

Toch is deze (commerciële) revolutie een mooi voorbeeld van hoe een vrije markt en sparing van het milieu hand in hand kunnen gaan. Bedrijven besparen op hun elektriciteitskosten en zodoende wordt er ook minder CO2 uitgestoten. Daarnaast kunnen bedrijven ook nog eens profiteren van fiscale voordelen als zij besluiten te investeren in duurzame LED verlichting. Immers heeft ook Nederland recht te doen aan de op Europees niveau gemaakte afspraken met betrekking tot de uitstoot van emissiegassen.

Industriele led verlichtingLED verlichting kent vele toepassingen; van huiskamers, fietslampjes en kantoren tot de industrie. In deze laatste categorie zit misschien nog wel de meeste potentie. Grote industriële bedrijven beschikken vaak over volumineuse bedrijfshallen of terreinen waar lang niet altijd de zo geprezen LED’s worden gebruikt. Toch wordt ook hier steeds meer geïnnoveerd en geïnvesteerd. Een bedrijf waar ikzelf bekend mee ben geraakt is Prismalence International. Zij produceren en verkopen in Nederland al meer dan 10 jaar industriele LED verlichting aan bedrijven over de hele wereld maar vooral in de dichtbijgelegen Rotterdamse haven.

Naast een besparing op elektriciteitskosten heeft het gebruik van LED nog meer voordelen. In veel gevallen verbetert de lichtkwaliteit in de werkplaats, loods of hal waar de LED’s zijn aangebracht sterk wat de productie en veiligheid in de ruimte ten goede komt. Daarnaast heeft LED verlichting in de meeste gevallen een zeer breed lichtspectrum dat meer overeenkomt met het licht afkomstig van de zon. Onze ogen zijn hierop afgestemd wat het werken bij LED-licht tot een aangename ervaring maakt.

Wikipedia, een ongecontroleerde oase

Wikipedia logoIedereen heeft het wel eens gebruikt, misschien om snel nog even de snelheid van het licht op te zoeken of om te weten te komen wat er nou precies in een aardappel zit. Wikipedia is gemeengoed geworden waar jong en oud dagelijks gebruik van maken. Informatie omtrent de meest uiteenlopende onderwerpen is vandaag de dag te vinden binnen nutteloze seconden. Maar waar deze informatie vandaan komt en hoe deze tot stand is gekomen is vaak onduidelijk. Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van Wikipedia?

Een oase aan informatie

Wikipedia bevat artikelen omtrent vrijwel alle onderwerpen. Van kwantummechanica tot knuffelbeesten, voor iedereen zit er wel wat tussen. Tevens is deze informatie, vaak zelfs in meerdere talen, zeer eenvoudig te vinden met behulp van krachtige zoekalgoritmes. De gebruiker hoeft geen inhoudsopgaven te bekijken of paginanummers te onthouden, het invoeren van een enkel sleutelwoord is vaak al toereikend.

Veruit een van de grootste voordelen van het gebruik van Wikipedia is dat het kosteloos is. In tegenstelling tot fysieke encyclopedieën wordt er voor het verstrekken van de informatie niets in rekening gebracht en worden er zelfs geen advertenties getoond. Daarnaast is deze informatie in veruit de meeste gevallen ondergaan aan strenge controles van de vele vrijwilligers die de organisatie in stand houden. In principe is iedereen bevoegd de informatie op het platform aan te passen, echter zullen foutieve aanpassingen vaak binnen enkele uren ongedaan worden.

De perfecte misdaad

Echter blijkt dat het in de praktijk nog wel eens voor wil komen dat de artikelen dermate complex of specifiek zijn dat slechts zeer weinigen kunnen controleren of deze geheel naar waarheid zijn opgesteld. In het geval van een fysieke encyclopedie worden alle artikelen op juistheid gecontroleerd voordat deze wordt gedrukt. Wikipedia is en blijft een non-profit organisatie met een beperkte capaciteit welke zo nu en dan tekort schieten. Met duizenden aanpassingen per dag valt dit te verklaren. Daarnaast biedt deze bron van waardevolle informatie leerlingen de mogelijkheid eenvoudig plagiaat te plegen. Immers kan men de artikelen zonder al te veel moeite kopiëren en plakken. Ook heeft het eenvoudig op kunnen vragen van informatie een negatief effect op de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen. Immers worden vaardigheden als het kunnen vinden van relevante (internet)bronnen, het gebruik van een register en het effectief selecteren van belangrijke informatie in mindere mate op de proef gesteld.

Al met al blijkt dus dat Wikipedia zowel grote voor- als nadelen heeft. Er is ongelooflijk veel informatie beschikbaar over de meest uiteenlopende onderwerpen welke met enkele klikken en toetsaanslagen zeer eenvoudig op te vragen is. Daarnaast doet Wikipedia er alles aan om de kwaliteit van haar artikelen te waarborgen door foutieve aanpassingen tegen te gaan en streeft zij ernaar de service kosteloos te kunnen blijven verlenen. Echter schiet het Wikipedia vaak tekort aan capaciteit wat een verminderde kwaliteit van zeer specifieke of gecompliceerde artikelen tot gevolg heeft. Ook maakt zij het zeer eenvoudig voor leerlingen plagiaat te plegen. Tot slot zorgt Wikipedia voor een achteruitgang van de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen.

Boekverslag Odysseus een man van verhalen Dros, I.

Boekverslag Odysseus een man van verhalen

 1. Geef de volledige titelbeschrijving van het tweede boek dat jij gelezen hebt (auteur, titel, plaats en jaar van uitgave, druk)
 2. Neem hieronder het motto van je boek over (indien aanwezig).
 3. Verklaar het motto.
 4. Zoek een samenvatting (op internet of ergens anders) van het boek dat je gelezen hebt. Kopieer de samenvatting hieronder en vermeld de bron. Vul de samenvatting zonodig aan met informatie die je mist.
 5. In welke historische tijd speelt het zich af en hoe weet je dat?
 6. Begint je boek ab ovo, in medias res of post rem? Licht je antwoord toe.
 7. Geef in het kort het sujet van je boek en daarna de fabel.
 8. Is er verschil tussen de fabel en het sujet?
 9. Wat is de verhouding tussen de verteltijd en de vertelde tijd?
 10. Is het verhaal continu of niet-continu verteld?
 11. Welke manipulatietechnieken worden er gebruikt? Noem er drie inclusief voorbeelden uit de tekst.
 12. Zoek in secundair materiaal wat er verteld wordt over het aspect tijd. Neem dit over en geef de bron erbij.
 13. Geef aan in hoeverre je het hiermee eens bent of niet.
 1. Dros, I. Odysseus een man van verhalen, 2011 Amsterdam, zevende druk
 1. Thijs Bouwhuis
 2. Het verhaal speelt zich af gedurende de tijd van de Grieken rond de twaalfde eeuw voor Christus. Dit blijkt uit het feit dat het een mythologisch verhaal betreft. Goden spelen een grote rol en bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld de oorlog van Troje, hebben al dan niet plaatsgevonden
 3. Het boek begint in medias res. Je leest eerst over de verhalen die verschillende personages aan Telemachos vertellen over zijn vader. Hij is op dat moment geen kind meer en zal op zoek gaan naar hem. Odysseus heeft hem dan nog niet ontmoet. Als het verhaal ab ovo was begonnen dan zou je eerst verhalen over Troje en Odysseus zijn zwerftochten lezen.
 4. Sujet:- Telemachos hoort verhalen over zijn vader- Zeus besluit dat Odysseus genoeg is gestraft- Odysseus mag weg van Ogygia- Telemachos gaat zijn vader zoeken- Odysseus spoelt aan op Scheria- Odysseus en Telemachos gaan beide naar Ithaka- Odyseus en Telemachos vermoorden de vrijers- Odyseus vertelt zelf over zijn zwerftochten

  Fabel:

  – Telemachos wordt geboren

  – Odysseus gaat naar Troje en vecht 10 jaar

  – Odysseus maakt 9 jaar zwerftochten

  – Telemachos hoort verhalen over zijn vader

  – Zeus besluit dat Odysseus genoeg is gestraft

  – Odysseus mag weg van Ogygia

  – Telemachos gaat zijn vader zoeken

  – Odysseus spoelt aan op Scheria

  – Odysseus en Telemachos gaan beide naar Ithaka

  – Odyseus en Telemachos vermoorden de vrijers

 5. Ja, echter lopen deze gelijk vanaf het moment dat Telemachos de verhalen over zijn vader hoort.
 6. De verteltijd bedraagt 197 pagina’s, de vertelde tijd eigenlijk twintig jaar. Dit is vanaf het moment dat odysseus Ithaka verlaat en uiteindelijk weer terugkeert.
 7. Het verhaal is niet-continu verteld. Er worden grote sprongen genomen in de tijd en het perspectief verandert vaak.
 8. – er wordt informatie achtergehouden
  vb: Aan het begin vertellen verschillende figuren over hun ervaring met Odysseus maar niemand weet precies waar hij is en of hij nog leeft.
  – er wordt vertraagd
  vb: Het gevecht tussen Odysseus, Telemachos en de vrijers duurt 7 pagina’s en is in tot in detail omschreven.
  – er wordt vaak van perspectief gewisseld
  vb: Athene geeft continu verslag over de situatie aan Zeus en de andere goden.
 9. Levenlang.nl
 10. Ik ben het geheel eens met de bovenstaande uitleg over het aspect tijd. Het was soms lastig om het verhaal zelf “in elkaar te zetten”.

Boekverslag De weg naar het noorden van El Bezaz, N.

Boekverslag De weg naar het noorden

 1. Geef de volledige titelbeschrijving van het eerste boek dat jij gelezen hebt (auteur, titel, plaats en jaar van uitgave, druk)
 2. Neem hieronder het motto van je boek over (indien aanwezig).
 3. Verklaar het motto.
 4. Zoek een samenvatting (op internet of ergens anders) van het boek dat je gelezen hebt. Kopieer de samenvatting hieronder en vermeld de bron. Vul de samenvatting zonodig aan met informatie die je mist.
 5. Benoem twee open plekken van je boek en vertel precies hoe die onstaan zijn (zie ook cursus 1 paragraaf 2.2 Laagland).
 6. Beschrijf een spanningsboog uit je boek en vertel precies wanneer de climax plaatsvond en hoe de spanningsboog beëindigd werd.
 7. Is het boek dat jij gelezen hebt puur fictief of zijn er ook feiten uit de werkelijkheid in verwerkt? Licht je antwoord uitgebreid toe.
 8. Heeft je boek een open of gesloten einde? Waarom?
 9. Schrijf een ander einde aan je boek, dus een gesloten einde als het om een open einde ging of andersom. Gebruik hiervoor minimaal 100 woorden.
 10. Zoek een recensie op over jouw boek, kopieer hem en geef aan in hoeverre je het hiermee eens bent of niet.

1. El Bezaz, N. De weg naar het noorden, 2001 Amsterdam, 4e druk

2. Je zei: ‘Ik zal naar een ander land gaan, naar een andere zee. Een andere stad zal er te vinden zijn beter dan deze. Al wat ik onderneem wordt onherroepelijk veroordeeld en mijn hart is – als een dode- begraven. Hoe lang zal mijn verstand hier moeten verkwijnen. Waar ik mijn ogen ook op richt, waar ik ook kijk, zwarte puinhopen van mijn leven zie ik hier, waar ik zoveel jaar heb doorgebracht, verwoest en bedorven.’

3. Ghali verlaat Marokko met de hoop op een beter leven in Europa. Eigenlijk wil hij zijn vaderland niet verlaten maar het land is een puinhoop waar hij niets kan opbouwen.

4. http://www.scholieren.com/boekverslag/48884

5.

1. In het proloog wordt beschreven hoe Ghali en Karim door de Hollandse jongeren in elkaar worden geslagen. Karim komt te overleiden maar de politie arriveert net op tijd waardoor de jongeren vluchten en Ghali blijft leven. Echter blijft Ghali een illegaal en zal hij, mocht de politie hier achterkomen, terug worden gestuurd naar Marokko. Dit wordt niet in het boek bekendgemaakt.

2. In het epiloog is te lezen hoe Ghali ontsnapt uit het ziekenhuis en overnacht in een goedkoop hotel. Als hij de volgende ochtend wakker wordt stelt hij vast dat hij niet genoeg geld heeft. Zodoende overdenkt hij de volgende opties: Hij kan de politie bellen en vertellen wie hij werkelijk is. Omdat ze hem nodig hebben als getuige voor de moord op Karim zouden ze hem misschien laten gaan. Echter is de kans dat ze hem terugsturen naar Marokko groter. Of hij kan Yassine bellen maar dan wordt hij voor eens en altijd gevangen in het criminele netwerk. Hij belt, wie wordt niet bekendgemaakt.

6. In het boek is te lezen hoe het moment van de grensovergang steeds dichterbij komt. Ghali is niet alleen illegaal maar moet ook drugs over de grens bij Spanje smokkelen. De climax vindt plaats op het moment dat de douane de olijven wil onderzoeken. Als zij de drugs zouden vinden is er absoluut geen toekomst meer voor Ghali. Echter weet Yassine door snel te handelen de aandacht op het busje van de Duitsers te richten en zodoende (omdat daaronder bij de reparatie drugs zijn geplaats) worden zij aangehouden en kan Ghali zijn weg vervolgen.

7. Het boek valt onder de categorie non-fictie. Alles wat wordt omschreven had echt kunnen gebeuren en er zijn dergelijke gevallen van identiteitswisseling en drugssmokkel bekend. Het is een feit dat de situatie in Marokko weinig kansen bood voor jongeren en dat zodoende velen van hen een betere toekomst zochten in Europa. Dat dit vaak gepaard gaat met drugssmokkel is ook bekend. Echter is het voor deze jongeren zeer lastig een bestaan op te bouwen in Europa wat in het boek ook het geval is. Het vinden van een baan en onderdak is een bijna onmogelijke opgave zonder verwikkeld te raken in het criminele netwerk.

8. Het boek heeft een open einde. Je weet niet wie Ghali belt en wat de gevolgen hiervan zijn.

9. Ik besloot de politie te bellen met de hoop dat deze mij in ruil voor informatie over de moord op Karim niet zou terugsturen naar Marokko. De toon ging over en er werd opgenomen. “Goedenmiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn?” Ik vertelde in het Frans wie ik was en gelukkig bleek de man dit te verstaan. Hij vroeg waar ik mij bevond en in wat voor toestand ik verkeerde. Ik zei dat ik mij ergens in de buurt van het ziekenhuis bevond, in een goedkoop hotel. Ik keek op de telefoon en las Messel, “hotel Messel” voegde ik toe. Verder heb ik last van mijn buik maar kan wel lopen. “Zal ik een ambulance sturen?” vroeg de meneer. Ik vertelde dat dit niet nodig was. Vervolgens werd gevraagd of ik niet wilde ophangen en zou wachten op een dienstwagen. Na zo’n tien minuten arriveerde er een dienstwagen en deze bracht mij naar het lokale politiebureau. Daar werd ik ondervraagd en bekeek het medisch personeel mijn kneuzingen. Ik vertelde over de avond, hoe we werden achtervolgd en hoe Karim werd gestoken. Natuurlijk ontstond er verwarring aangezien men nog steeds aannam dat ik Karim was. Ik maakte bekend wie ik werkelijk was en hoe ik in Nederland terecht was gekomen. Alles werd opgeschreven en men vertelde mij dat er een onderzoek zou volgen om de daders te vinden. Tot die tijd kon ik op het bureau verblijven. Het was geen prettige tijd maar het voelde goed de waarheid te kunnen spreken. Na 37 dagen volgde er een tip die leidde naar de identiteit van de jongeren die mij en Karim hadden toegetakeld. In de rechtszaak betoog ik en de jongeren werden allen schuldig bevonden aan het misdrijf. Daarnaast werd besloten dat ik gezien de huidige situatie niet teruggestuurd zou worden naar Marokko. Met steun van de overheid werd ik een baan en onderdak beloofd.

10. Bron: NRC

Mijn mening

Het komt niet vaak voor maar ik ben het volledig eens met de recensie van Etty Eslbeth. Het boek is een mislukte poging tot het creëren van een echte literaire roman. Het verwisselen van het geslacht van de hoofdpersoon, de clichés en het puberaal taalgebruik zijn kenmerkend voor het proberen maar net niet goed begrijpen wat een roman moet inhouden. Verder is het een leuk verhaal voor op vakantie of als je even geen zin hebt te kritisch na te denken over de zaken. Het verhaal is een tikje oppervlakkig zonder echte tweede laag.